Sisään-avautuva ikkuna
(MSE -huultamaton)

Klikkaa kuva isommaksi.

MSE -huultamaton tekninen rakennekuva

Tämä on MSE-huultamaton -ikkunoiden periaatteellinen poikkileikkauskuva. Se esittelee tämän ikkunatyypin teknisen rakenteen: karmin, puitteiden ja jakopuitteiden keskinäiset mittasuhteet, lasitustavan, tiivisteiden sijainnin ja rakenteiden yleiset muodot. Puiteprofiileihin voit tutustua tarkemmin valitsemalla valikosta puiteprofiilit. Vakiokarmisyvyydet ovat 174 mm ja 200 mm.

Tätä ikkunarakennetta käytetään kohteissa, joissa tavoitellaan sisäpuolen siroa rakennetta tai perinteistä heloitusta. Sisään -avautuva ulkopuite helpottaa ikkunan pesua ja huoltoa.

Puuikkunalla on hyvä lämmöneristyskyky. Peruslasituksilla pääsemme alle 1,0 W/m2K (Uw) ja ulkopuitteen lasimuutoksella on saavutettavissa 0,8 W/ m2K helposti, perinteisen ulkonäön muuttumatta.

MSE -huultamaton ikkunarakenne on testattu (EUFI29-23001035-T1 ja T2) ja tulokset ovat erinomaiset:

ILMANPITÄVYYS
Standardi: EN 12207
Luokitus: 4

SATEENPITÄVYYS
Standardi: EN 12208
Luokitus: E1200

TUULENPAINEEN KESTÄVYYS
Standardi: EN 12210
Luokitus: C4

ÄÄNENERISTÄVYYS
Standardi: ISO 717-1
Luokitus: Rw (C; Ctr) = 42 (-1; -4) dB

SISÄÄN-AVAUTUVA IKKUNA
(MSE -HUULTAMATON)​

Esimerkkejä valmistamistamme ikkunoista