Sisään-avautuva ikkuna (MSE)

Klikkaa kuva isommaksi.

MSE tekninen rakennekuva

Tämä on MSE-ikkunoiden periaatteellinen poikkileikkauskuva. Se esittelee tämän ikkunatyypin teknisen rakenteen: karmin, puitteiden ja jakopuitteiden keskinäiset mittasuhteet, lasitustavan, tiivisteiden sijainnin ja rakenteiden yleiset muodot. Puiteprofiileihin voit tutustua tarkemmin valitsemalla valikosta puiteprofiilit. Vakiokarmisyvyydet ovat 174 mm ja 200 mm.

MSE-ikkuna on eniten käytetty ikkunarakenteemme. Sydänpuu -ikkunoiden MSE-rakenne on aito puuikkuna, ulkopuitteessa tippanokka, aidot jakopuut ja lasituskittaus.

Puuikkunalla on hyvä lämmöneristyskyky. Peruslasituksilla pääsemme alle 1,0 W/m2K (Uw) ja ulkopuitteen lasimuutoksella on saavutettavissa 0,8 W/ m2K helposti, perinteisen ulkonäön muuttumatta.

MSE -ikkunarakenne on testattu (VTT-S-07298-09) ja tulokset ovat erinomaiset:

ILMANPITÄVYYS
Standardi: EN 12207
Luokitus: 4

SATEENPITÄVYYS
Standardi: EN 12208
Luokitus: E1200

TUULENPAINEEN KESTÄVYYS
Standardi: EN 12210
Luokitus: C3

ÄÄNENERISTÄVYYS
Standardi: ISO 717-1
Luokitus: Rw (C; Ctr) = 46 (-2; -6) dB

SISÄÄN-AVAUTUVA
IKKUNA (MSE)​

Esimerkkejä valmistamistamme ikkunoista