Sisään - ulos -avautuva ikkuna (SUE)

Klikkaa kuva isommaksi

SUE tekninen rakennekuva

Tämä on SUE-ikkunoiden periaatteellinen poikkileikkauskuva. Se esittelee tämän ikkunatyypin teknisen rakenteen: karmin, puitteiden ja jakopuitteiden keskinäiset mittasuhteet, lasitustavan, tiivisteiden sijainnin ja rakenteiden yleiset muodot. Puiteprofiileihin voit tutustua tarkemmin valitsemalla valikosta puiteprofiilit. Vakiokarmisyvyydet ovat 174 mm ja 200 mm. 

Sisään-ulos  -avautuvaa rakennetta käytetään kohteissa, joissa vaaditaan siroa rakennetta,  perinteistä heloitusta ja ulos -avutuvan ulkopuitteen kauneutta. Nykyaikaiset lasit sisäpuitteessa takaavat hyvän lämmön- ja ääneneristävyyden. Perinteinen tyyli voidaan viimeistellä ulkopuitteen aaltoilevalla lasilla.

Puuikkunalla on hyvä lämmöneristyskyky. Peruslasituksilla pääsemme alle 1,0 W/m2K (Uw) ja ulkopuitteen lasimuutoksella on saavutettavissa 0,8 W/ m2K helposti, perinteisen ulkonäön muuttumatta.

Esimerkkejä valmistamistamme ikkunoista